Chuẩn WiFi 7 là gì?

Khi mua một thiết bị mạng bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều lựa chọn. Các sản phẩm phù hợp với chuẩn không dây 802.11a, 802.11b/g/n hay 802.11ac được gọi là công nghệ WiFi. Vậy chuẩn WiFi 802.11 là gì, chúng khác gì nhau?

Bài viết này sẽ mô tả các chuẩn WiFi và những công nghệ có liên quan, so sánh để giúp bạn hiểu rõ hơn về sự phát triển của công nghệ WiFi, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn trong khi thiết kế một mạng WiFi hay mua các thiết bị mạng phù hợp.

Theo Gizchina, tốc độ truyền tải của WiFi 7 trên lý thuyết đạt 30 Gbps, gấp 3 lần tốc độ tối đa 9.6 Gbps của WiFi 6.

Các chuẩn WiFi theo quy ước đặt tên, WiFi Alliance gọi 802.11ax  là Wi-Fi 6. 802.11ac hiện là Wi-Fi 5 và 802.11n là Wi-Fi 4. Ý tưởng, theo WiFi Alliance, là tạo điểm cuối phù hợp và bộ định tuyến có khả năng đơn giản hơn đối với người dùng xếp hạng và tập tin của công nghệ Wi-Fi.